Prihlásenie Novinky Základné informácie O škole Rozvrh
Piatok 29. 5. 2015
Počet návštev: 2944093

 

OZNÁMENIE

Vedenie školy Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 01 Šaľa

oznamuje,

že z dôvodu nenaplnenia plánu výkonov do prvého ročníka študijného odboru

7902 J 74 gymnázia – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom francúzskym

pre školský rok 2015/2016

vyhlasuje dňa 16. júna 2015 o 8.00 hod.

druhé kolo prijímacích skúšok.

Pozn.: Ak nebol žiak prijatý v májovom termíne a nie je žiakom inej strednej školy, môže podať prihlášku v ďalšom termíne v júni (do 15. júna 2015).

Bližšie informácie na t.č.: 031/7703492

 

Dovoľme deťom žiť to, čo naozaj chcú