.

Sponzori školy

Piatok 29. 4. 2016

Mapa

Počet návštev: 3400327

Fotogaléria

Školský rok:

 

 


 

 

Dovoľme deťom žiť to, čo naozaj chcú. (ŠkVP)

Maj vúlu k učeňu, za to sa nikdá nehambi. (iŠkVP)

Novinky

 • V stredu 27.apríla odohrá naša kapela hodinový koncert (od 9,30 hod. do 10,30 hod.) na Mladom tvorcovi.

 • 20.-22.apríla sa Martina Martincová z III.A triedy a 22.-24.apríla Liliana Tušková z VIII.OG triedy zúčastnili celoslovenského kola Biologickej olympiády. V teoreticko-praktickej časti v kategórii A sa Liliana umiestnila na vynikajúcom 2.mieste. GRATULUJEME, Lili. Martina Martincová sa v projektovej časti v kategórii A umiestnila na 8.mieste. GRATULUJEME, Maťka. 

 • Žiaci kvarty a kvinty sa 26.4. 2016 zúčastnili celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl pod záštitou prezidenta SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Mladý tvorca 2016.

 • Pri príležitosti Dňa Zeme - 22.apríla zbierali naši žiaci odpad v okolí Váhu a potom upravovali a zveľaďovali areál školy a sadili stromčeky. Touto akciou sa žiaci zároveň zapojili do environmentálneho projektu Úsmev pre strom.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 01 Šaľa
 • 031/770 34 92 PaedDr. Vladimír Takáč
  (riaditeľ školy)
  (gymnaziumsala@stonline.sk)

  031/770 34 92 Mgr. Milana Egriová
  (zástupkyňa riaditeľa)
  gymnaziumsalazas@stonline.sk

  031/770 34 92 Slávka Vargová
  (asistentka riaditeľa)
  (gymnaziumsala@stonline.sk)

  031/770 78 96 Bc. Gabriela Straňáková
  (ekonómka)
  (gymnaziumsalahos@stonline.sk)

  031/770 32 87 Ing. Eva Petrová
  (vedúca ŠJ )
  gjfjedalen@centrum.sk
  ( PaM účtovníčka)
  (gymnaziumsalapam@mail.telekom.sk)

  031/770 78 96 Ing. Marcela Dičérová
  (finančná účtovníčka)
  (gymnaziumsalauc@stonline.sk)

  FAX 031/770 78 96

Fotogaléria